Продолжая использовать этот сайт, Вы должны согласиться на использование куки

Акмолинский областной филиал РОО «Казахстанский союз юристов»

Медиация и «Виртуальный суд»
Как вы знаете Медиация – это метод разрешения споров с привлечением посредника (медиатора), который помогает сторонам конфликта наладить процесс коммуникации и проанализировать конфликтную ситуацию таким образом, чтобы они сами смогли выбрать тот...
18:50
691
«Аудио-бейне тіркеу жүйесі» сот процестерін техникалық тіркеуге арналған
Сот төрелігін жүзеге асырудағы маңызды ақпараттық технологиялардың бірі ол – аудио-бейне тіркеу жүйесі. Баршаңызға мәлім Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 20 мамырдағы Ұлт жоспары – бес институционалдық реформаны жүзеге асыру...
12:42
815
Тілі  бірдің  тілегі  бір
Қазақстан тәуілсіздік алғалы ұлтымыздың дәстүрлі мәдениетін қалпына келтіріп, тарихи және рухани мұрасын түгендеп, оны ел игілігіне қайтару жолында мемлекеттік және жеке ұйымдардың бастамасымен біраз іс-шаруалар атқарғаны белгілі. Әлеуметтік және...
11:08
886
Билердің қызметі
Билердің, еңалдыменәділшешімшы­ғаруменатышығып, соларқылыатағыаспандайтыныөтірікемес. Қазақ даласында олар тағайындалмаған да, сайланбаған да. Өзінің білгірлігімен, даналығымен аты шығып, аты ауызға ілігіп, халықтың ойынан шыққан. Олар халық...
15:08
1505
Судебный кабинет
Судебный кабинет - это единое окно доступа к сервисам судов Республики Казахстан в электронном виде. Сервис предназначен для подачи электронных заявлений, ходатайств и жалоб по гражданским и уголовным делам. Пользователем«Судебного кабинета»может...
12:23
1380
Сот жүйесін нығайту – бүгінгі күннің басты міндеті
Сот жүйесі – адам мен азаматтардың конституциялық құқықтарын қамтамасыз етуде ерекше орын алатын дербес билік тармағы болып табылады. Бұл – материалдық және прцессуалдық заңнама белгіленген қатаң тәртіппен жұмыс істейтін иерархиялық жүйе. ҚР «Сот...
12:14
796
Неуважение к суду
Согласно пункту 1 статьи 76 Конституции Республики Казахстан назначением судебной власти является защита прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, обеспечение исполнения Конституции, законов, иных нормативных правовых актов...
12:12
611