Продолжая использовать этот сайт, Вы должны согласиться на использование куки

​Жасына байланысты зейнетақы тағайындау рәсімдері жеңілдетілді

​Жасына байланысты зейнетақы тағайындау рәсімдері жеңілдетілді

Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Ақмола облысы бойынша департаменті Агенттіктің мемлекеттік аппаратты бюрократиядан арылту шараларды әзірлеу жөніндегі тапсырмасын іске асыру шеңберінде жасына байланысты зейнетақы тағайындау тәртібін жеңілдету туралы ұсыныс енгізді.

Жасына байланысты зейнетақы төлемдерінің мөлшерін есептеу кез келген үш жыл қатарынан орташа айлық табысқа негізделе отырып жүзеге асырылады, мұнда орташа айлық табыстың мөлшері жинақтаушы зейнетақы қорлараына немесе бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына міндетті зейнетақы жараналары жүзеге асырылған табысқа сәйкес белгіленеді.

Осылайша, бұрын азаматтардың көпшілігі жұмыс орнының таратылуына және мұрағатта тиісті құжаттарының болмауына байланысты кірістерін растай алмағандықтан, бұрын зейнеткерлік жастағы қызмет алушылар кәрілікке байланысты зейнетақыны есептеу үшін табысы туралы анықтаманы уақтылы ұсынбаған. Сондай-ақ жеке дара кәсіпкерлікпен айналысатын тұлғалар декларацияда көрсетілген табыс пен анықтамада көрсетілген кірістер арасында алшақтық болған жағдайда 100-ге жуық беттегі көлемде декларацияларды қосымша ұсынған.

Осыған байланысты, зейнетақы төлемдерін тағайындау жөніндегі уәкілетті органдар өтініш берушілдерді хабардар ете отырып, Мемлекеттік корпорация арқылы жасына байланысты зейнетақыны тағайындау үшін құжаттарды қосымша өңдеу үшін зейнетақы ісінің электрондық макетін қайтаруға мәжбүр болды.

Нәтижесінде, өтініш берушілер мен көрсетілетін қызметті берушінің мамандары кірістер туралы нақты ақпарат алу үшін анықтама берген ұйымдарға, салық органдарына және мемлекеттік мұрағаттарға жүгінуіне тура келген.

Осылайша, қызмет алушылардың жасына байланысты зейнетақысын тағайындау үшін уақытында кірістерін растауға үлгермеген.

Осыған орай, Департамент талдау барысында көтерілген зейнеткерлік жастағы азаматтардың мәселелерін негізге ала отырып, жасына байланысты зейнетақыны уақытылы тағайындауды қамтамасыз ету мақсатында жоғары тұрған органдарға табыс анықтамаларын беру қажеттілігін жою жөнінде ұсыныстар енгізді.

Осы уақытта Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер енгізіп, онда жасына байланысты зейнетақы төлемдерін тағайындау кезінде кірістер мен міндетті зейнетақы жарналарын және басқа да аударымдарды аудару туралы Мемлекеттік кірістер комитетінің ақпараттық жүйесімен біріктірілген орталықтандырылған деректер базасындағы мәліметтермен расталады. Бұл түзетулер өтініш берушілерді құжаттар мен анықтамаларды жинаумен байланысты ауыртпалықтардан босатып, зейнетақы төлемдерін тағайындау тәртібін айтарлықтай жеңілдетті.


Упрощены процедуры оказания государственных услуг по назначению пенсии по возрасту

Департамент Агентства по делам государственной службы по Акмолинской в рамках исполнения поручения Агентства по выработке мер по дебюрократизации государственного аппарата внес предложение об упрощении процедуры назначения пенсии по возрасту.

Исчисление размера пенсионных выплат по возрасту осуществляется исходя из среднемесячного дохода за любые три года подряд, где размер среднемесячного дохода устанавливается соответственно доходу, с которого осуществлялись обязательные пенсионные взносы в накопительные пенсионные фонды или единый накопительный пенсионный фонд.

Так, ранее услугополучатели пенсионного возраста для расчета пенсии по возрасту несвоевременно предоставляли справку о доходах, так как большинство граждан не имело возможность подтвердить доходы в связи с ликвидацией места работы и отсутствием соответствующих документов в архивах. А также лица занимающиеся частным индивидуальным предпринимательством дополнительно предоставляли объемные декларации на более 100 страницах, где имелись расхождения заявленного дохода с доходам указанным в справке.

В связи с этим, уполномоченные органы по назначению пенсионных выплат были вынуждены направлять электронный макет пенсионного дела на дооформление документов для назначения пенсии по возрасту через Государственную корпорацию, которая уведомляла об этом заявителей.

Вследствие чего, заявителям и сотрудникам услугодателя приходилось обращаться в организации, предоставившие справки, налоговые органы и государственные архивы для получения достоверных сведений о доходах.

Таким образом, услугополучатели не успевали своевременно подтвердить свои доходы для назначения пенсии по возрасту.

В связи с чем, Департаментом на основе проблемных вопросов граждан пенсионного возраста, которые поднимались в ходе анализа, для обеспечения своевременного назначения пенсии по возрасту были внесены предложения в вышестоящие органы об исключении необходимости предоставления справок о доходах заявителями.

На сегодняшний день Министерством труда и социальной защиты населения внесены изменения в нормативные правовые акты, где при назначении пенсионных выплат по возрасту доход подтверждается сведениями из централизованной базы данных, интегрированной синформационной системы Комитета государственных доходов, о перечислении обязательных пенсионных взносов и других отчислений. Данные поправки существенно упростили порядок назначения пенсионных выплат, не обременяя заявителей с надлежащими обязательными отчислениями излишним сбором документов и справок.

23:46
90
Нет комментариев. Ваш будет первым!